मुलपानी क्रिकेट मैदानको जग्गा प्राप्ति कानुन विपरित, दरथरंगशालाको जग्गा खोई ?


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, चैत ३० । मुलपानीस्थित क्रिेकट मैदानको जग्गा प्राप्तिका लागि सरकारले ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया टुङ्गो लागिसकेकोमा कानुनी व्यवस्था बेगर पुनः जग्गा सट्टापट्टाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिएको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक भएको महालेखापरिक्षको ५६ औं प्रतिवेदनमा २९१ रोपनी ११आना २ दाम जग्गाभित्र १० जनाको नाममा २ रोपनी २ आना ३ दाम जग्गा रहेको छ । उक्त जग्गा प्राप्तिका लागि सरकारले अधिग्रहण गर्न २०७३ असार १३ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बसेको थियो ।

उक्त जग्गाको मालपोत कार्यालयको मूल्याङ्कन प्रतिआना १ लाख रुपैयाँ रहेकोमा प्रतिआना ५ लाख रुपैयाँका दरले मूल्याङ्कन गरी १५ दिनभित्र मुआब्जा लिन आउन २०७३ असार १५ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न २०७२।७३ मा परिषद्ले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाण्डौमा २ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पठाएको देखिन्छ ।

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १२ मा सो म्याद गुजारेमा जग्गा कव्जामा लिई जुन प्रयोजनको लागि अधिग्रहरण गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख भएकोमा जग्गा कब्जा गरेको नदेखिएको महालेखापरिक्षको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ती व्यक्तिहरुलाई मुआवजाको सट्टा जग्गा नै शोधभर्ना दिने गरी मन्त्रालयमा २०७४ पुष १३ मा फाइल पठाएको छ ।

उक्त जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया टुङ्गो लागिसकेकोमा कानुनी व्यवस्था बेगर पुनः जग्गा सट्टापट्टाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उचित नदेखिँदा उक्त जग्गा प्राप्त गरी भोगचलन गर्नुपर्दछ ।

यसका अतिरिक्त उक्त खेल मैदानको क्षेत्रफल २९४ रोपनी ११ आना २ दाम जग्गामध्ये २४६ रोपनी नेपाल क्रिकेट संघले प्रयोग गर्न ३० वर्षको लागि २०६१।७।१९ मा करारमा दिएको छ । यसरी करारमा दिएको जग्गामा परिषद्ले क्रिकेट एकेडेमी निर्माण सम्बन्धी थप कार्य गर्न २२ करोड ९५ लाख ९९ हजार रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरी बजेट सुनिश्चिताका लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाएको देखियो ।

त्यस्तैगरि, जिल्लास्तरीय खेल मैदानको क्षेत्रफल सम्बन्धमा मापदण्ड तोकेको छैन । परिषद्को नाममा २० जिल्लामा ३ आना १ पैसा २ दामदेखि ४ रोपनी ११ आनासम्मको खेल मैदान रहेको छ । साथै २८ जिल्लामा रहेका खेल मैदानमध्ये १४ जिल्लाका खेल मैदानको स्वामित्व परिषद्मा रहेको छैन । बाँकी १४ जिल्लामा रहेका खेल मैदानको दर्ता भएको नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दशरथ रंगशाला र यसको वरपर समेत गरी १३२ रोपनी जग्गा रहेको विवरण पेस भए पनि काठमाण्डौ महानगरको तत्कालीन वडा नं.११ को १०२—११४४—०५ र १०२—११४५—०१ को ट्रेस र प्राप्त प्रमाण अनुसार कित्ता नं.२१६ र १९८ गरी २ कित्ता जग्गा रहेकोमा १९८ कित्ताको ३७ रोपनी ९ आना २ दाम जग्गा परिषद्को नाममा रहेको छ भने दशरथ रंगशालाको कभर्डहल, खुला रंगशाला र प्याराफिट रहेको कित्ता नं.२१६ को जग्गाको स्वामित्व परिषद्सँग रहेको देखिएन । उक्त जग्गा परिषद्को नाममा ल्याउन विशेष पहल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले भनेको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया